top of page

Horizont AL s.r.o

Váš partner v dopravnom značení

asd1_edited.png

O nás

HORIZONTAL s.r.o. vznikla 14.4.1997.
Spoločnosť má prostredníctvom svojich spoločníkov viac
než 30-ročné skúsenosti v oblasti cestného hospodárstva,
najmä v dopravnom značení.
Od svojho vzniku sa spoločnosť orientuje najmä na výrobu a osadzovanie dopravných značiek a na striekanie vodorovného dopravného značenia.

Naše služby

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Dopravné značky
Trvalé zvislé dopravné značenie
Dodávka a montáž trvalého zvislého dopravného značenia
Uzávierky a obchádzky
Dodávka, montáž a demontáž dočasného zvislého dopravného
značenia pre čiastočné a úplné uzávierky ciest a vyznačenie
obchádzok
Prenosné dopravné značky
Zapožičanie a prenájom prenosných zvislých dopravných značiek
pre čiastočné a úplné uzávierky ciest a obchádzky
Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre povoľovacie konanie
na použitie trvalého zvislého dopravného značenia a pre čiastočné
a úplné uzávierky ciest a obchádzky, pomoc pri povoľovacom konaní

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Vodorovné dopravné značenie
Vodorovné dopravné značenie ciest podľa
STN 01 8020 najnovšou technológiou airless
(bezvzduchového nanášania) strojom Graco
Line Lazer IV 3900

Vodorovné značenie - haly
Vodorovné značenie vnútorných komunikácií
v uzavretých objektoch, vo výrobných halách,
skladoch, na nádvoriach a podobne

Plochy, konštrukcie
Striekanie podlahových plôch a konštrukcií farbou
strojom Graco s výkonom 4,7 l/min

Farebnosť
Pri aplikácii vodorovných značení použijeme bielu, žltú,
príp. inú farbu podľa želania a potrieb odberateľa

Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre povoľovacie konanie
na použitie trvalého vodorovného dopravného značenia, pomoc pri povoľovacom konaní.

SPOMAĽOVACIE PRAHY A ZRKADLÁ

Spomaľovacie prahy
Dodávka a montáž spomaľovacích prahov a príslušných trvalých zvislých dopravných značiek podľa miestnych podmienok

Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre osadenie spomaľovacích prahov a použitie trvalého zvislého dopravného značenia,
pomoc pri povoľovacom konaní

Zrkadlá
Určenie potreby, miesta, dodávka a osadenie dopravných zrkadiel podľa požiadaviek odberateľa a miestnych podmienok,
pomoc pri povoľovacom konaní

MIESTNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Miestny informačný systém
Návrh riešenia miestneho informačného systému mesta, obce formou tabuľkových zostáv osadených na stĺpikoch na dôležitých uzlových bodoch mesta, obce

Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre zriadenie miestneho informačného systému

Vyhotovenie, dodávka a montáž
Výroba tabuliek pre miestny informačný systém podľa jednoduchej dokumentácie, dodávka, montáž a osadenie tabuliek v teréne

KOVOVÝROBA

Výroba tabúľ pre reklamu v rozmeroch podľa želania odberateľov

Výroba informačných skriniek a ich osadzovanie

Výroba veľkoplošných reklamných billboardov
a ich osadzovanie

Referencie

Benzinol a.s

obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia
na vyše 200 čerpacích staniciach

Slovenská správa ciest

dodávky dopravných značiek pre správy ciest Dunajská Streda, Galanta, Komárno

DUNSTAV, a.s.

subdodávky dopravného značenia pri výstavbe priemyselných a obchodných objekto

EKOM PLUS, s.r.o.

subdodávky dopravného značenia pri výstavbe a údržbe ciest

Mesto Dunajská Streda

dodávky dopravného značenia pre miestne komunikácie spravované mestom miestny informačný systém

Miestne informačné systémy

pre mestá a obce Dunajská Streda, Gabčíkovo, Sládkovičovo, Hurbanovo, Veľký Meder, Okoč, Šoporňa, Abrahám

asd2.png

HORIZONT AL,  s. r. o.

+421 915 825 935

horizontalsro@gmail.com

 

Alžbetínske námestie 1203

929 01   Dunajská Streda

 

 

 

IČO: 36220027  

DIČ:2020195969

Otváracie hodiny

Pon - Pia: 07:00 - 15:30

Kontakt

+421 915 825 935

  • Instagram
  • Twitter

Thanks for submitting!

bottom of page